Sander Schiphof

Sander Schiphof volgt de opleiding Human Resource Management. Zijn afstudeerstage doet hij bij onder andere HRM Friesland, HRM Office & Frieselect. Ook voor Assessments.frl zal Sander de experts ondersteunen bij de TMA-gesprekken en -trajecten.

Mijn drijfveer:
Als stagiair bij de verschillende bedrijven krijg ik een goede indruk van alle aspecten van het HR-vakgebied. Ik ben erg nieuwsgierig en gemotiveerd om mij als opkomend professional maximaal te ontwikkelen binnen de bedrijven. Als stagiair word ik binnen de bedrijven overal bij betrokken en word ik goed begeleid. Binnen de stage krijg ik alle mogelijkheden om dingen op te pakken en mee te lopen met de processen die aan de gaande zijn.

Naast het werk:
– Familie en vrienden
– Sporten
– Klussen
– Varen